odziany
 • Odmiana nazw sądów i wydziałów
  8.04.2020
  Czy prawidłową praktyką jest dokonywanie odmiany przez przypadki nazw wydziałów sądów oraz oddzielanie od siebie oznaczenia sądu i jego wydziału przecinkiem? Które z poniższych form zapisu są poprawne?
  Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny z 17 marca 2020 r.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z 17 marca 2020 r.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego z 17 marca 2020 r.
  Wyrok Sąd Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z 17 marca 2020 r.
 • PS
  21.02.2005
  Mam pytanie na temat skrótu PS. Słowniki informują, że można pisać go z kropkami lub bez nich. Załóżmy, że wybraliśmy wariant bez kropek (częstszy). I teraz problem – czy po skrócie, a przed dalszym tekstem ma być kropka, dwukropek, czy też nie powinno być żadnego znaku przestankowego?
 • Zamiarować
  1.10.2019
  Zamiarował ożenić się na wiosnę, Zamiaruję siewnik kupić – podają słowniki w haśle zamiarować. Wygląda to na czasownik przechodni, a ożenek (kupno siewnika) można by określić jako zamiarowany, choćby przez analogię do zamierzaćzamierzony. Jednak o ile https://sjp.pwn.pl/szukaj/zamiarujący.html przynosi pożądane odesłanie, o tyle https://sjp.pwn.pl/szukaj/zamiarowany.html już nie. Czy można prosić o weryfikację imiesłowu biernego?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego