oraz
 • Oraz
  7.05.2018
  Jaka jest etymologia słów oraz i zez?
 • oraz
  30.12.2013
  Jaka jest zasada stosowania spójnika oraz? Czy oraz można stosować tylko wówczas, gdy wcześniej wymieniliśmy już dwa rzeczowniki lub jeden rzeczownik w liczbie mnogiej? Np. poprawne: „Jaś dostał na urodziny rower, sanki oraz piłkę” vs. niepoprawne: „Jaś dostał na urodziny sanki oraz piłkę”. A co ze zdaniami bez użycia rzeczowników? Np.: „W pociągu graliśmy w karty oraz opowiadaliśmy sobie dowcipy”. W dwóch ostatnich zdaniach użyłabym raczej spójnika i, czy słusznie?
 • oraz że
  17.11.2009
  Moje pytanie dotyczy interpunkcji. Wiem, że nie stawiamy przecinka przed spójnikiem oraz, natomiast stawiamy przed że i . A gdzie stawiamy przecinek w przypadku wyrażenia oraz że lub oraz? W ogóle go nie stawiamy czy stawiamy przed że lub ? Podam przykład zdania, które mnie interesuje: „Z powołanego dokumentu wynika, że Kowalski jest właścicielem opisanej nieruchomości oraz że nieruchomość ta jest nieobciążona”.
 • oraz że
  4.10.2002
  Czy oddzielamy przecinkami konstrukcję: oraz że?
 • i a oraz
  11.09.2014
  Szanowni Państwo,
  jaka jest różnica między spójnikami: oraz, i – czy w zdaniu można używać ich zamiennie?
  Pozdrawiam!
 • D(d)yrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
  19.12.2017
  Pytanie dotyczy zapisu i użycia wielkich liter w nazwie dokumentu, jakim jest DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (pełny tekst nagłówka). Czy tytułem jest cały tekst razem z datą i dookreśleniem, czy tylko pierwszy człon, czyli Dyrektywa Rady 92/43/EWG . W dostępnych w internecie publikacjach spotkać można krótszą i dłuższą formę zapisu, jak również obie rozpoczęte małą i wielką literą. Jaka wersja jest poprawna?
 • przecinek a spójnik oraz
  4.11.2010
  Witam,
  proszę powiedzieć, czy w zdaniu „Lubię drzewa: brzozy, świerki, topole, oraz krzewy: jaśminy, maliny” przecinek przed oraz jest poprawnie postawiony.
  Adam
 • i oraz j
  25.06.2008
  W Wielkim słowniku ortograficznym PWN w przypadku zbitki wymawianej czj#, dżj#, szj#, żj# (# to samogłoska) mamy aż trzy różne sposoby zapisu:
  1) przez i: ażio, ażiotaż; lodżia, adadżio, arpedżio, dżiu-dżitsu; sienkiewicziana, mickiewicziana; kwasziorkor;
  2) przez i albo j: glediczia i glediczja, welwiczia i welwiczja;
  3) przez j: Czuwaszja, babeszjoza.
  Skąd te rozbieżności? Czy zapis (1) jest regułą, a pozostałe wyjątkami?
  Pozdrawiam,
  Michał Gniazdowski
 • nazwy okresów i epok geologicznych oraz klimatycznych
  12.07.2006
  Szanowni Państwo,
  Uczestniczę w przygotowaniu do wydania zbioru artykułów archeologicznych. Autorzy stosują w nich pisownię nazw okresów dużymi literami, np.: Atlantyk, Młodszy Dryas, Bölling, Ällerod. Z zasady oznaczonej we wstępie do NSO jako [103] wynika, że powinno się te nazwy pisać małą literą. Nie wiem jednak, czy warto łamać powszechny, jak się wydaje, uzus w środowisku fachowym.
  Anna Garbaczowa
 • Ortografia: maszyna Turinga, problem stopu oraz przecinek
  28.12.2016
  Jak zapisać określenia uniwersalna maszyna Turinga i problem stopu? Oba wyrażenia zapisałabym małymi literami, jednak spotkałam się z twierdzeniem, że mogą one funkcjonować jako nazwy własne, a wówczas należałoby zapisać je dużymi literami.
  Bardzo proszę też o informację, czy w zdaniu Muzea są fundamentem rozwoju turystyki muzealnej, która(,) jak słusznie ocenia XY, jest... po która należy postawić przecinek.

  Pozdrawiam
  Anna J.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego