podczas
 • Cofanie przecinka
  24.07.2017
  24.07.2017
  Jaka panuje reguła co do interpunkcji w zdaniach złożonych, gdy między zdaniami składowymi znajdują się frazy typu tym bardziej że, tym bardziej gdy, tym bardziej jeśli? Czy przecinek należy postawić jedynie przed całą taką frazą?
 • Cork
  24.03.2008
  24.03.2008
  Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, czy Cork powinno się odmieniać? Mieszkam w Cork czy w Corku? Większość moich znajonych nie odmienia i często poprawiają mnie. Moja intuicja podpowiada mi, że powinno się odmieniać, ale wiem że np. Cambridge się nie odmienia. Czy podobnie jest z Cork? Bardzo proszę oodpowiedź.
 • Co robimy z newsletterem?

  18.10.2022
  18.10.2022

  Dzień dobry, podczas przeglądania serwisów internetowych można natknąć się na takie sformułowania: „zapisz się na newsletter” lub „zapisz się do newslettera”. Czy obie formy są poprawne, czy też któraś z nich jest niedopuszczalna?

  Łączę pozdrowienia!

 • cytat w cytacie
  27.05.2009
  27.05.2009
  Moje pytanie dotyczy wydzielania wtrąceń przy użyciu dwukropka i przecinka. Weźmy pod uwagę takie oto zdanie: „Słowa Bergsona: «Zabobonne są tylko istoty inteligentne», wywołały ożywioną dyskusję podczas seminarium”. Czy takie wyodrębnienie wtrącenia jest interpunkcyjnie poprawne?
 • Czasownik dokonany w czasie przeszłym
  19.05.2020
  19.05.2020
  Posiadając przykładowy czasownik zarezerwowano (czas przeszły, aspekt dokonany), czy poprawne są następujące opisy oraz czy któryś ze sposobów opisu jest preferowany:
  – czasownik dokonany w czasie przeszłym,
  – czasownik w aspekcie dokonanym czasu przeszłego,
  – czasownik w czasie przeszłym w aspekcie dokonanym?
  Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie udzielane w poradni odpowiedzi
 • Czechy czy Republika Czeska?

  17.11.2020
  25.03.2003

  W polskim tłumaczeniu traktatu zjednoczeniowego z Unią Europejską (a konkretnie – w tekście dostępnym w portalu Gazeta.pl) nagminnie występuje wyrażenie Republika Czeska, podczas gdy w tych samych kontekstach (często wręcz w tym samym zdaniu) pisze się: Polska, Węgry, Estonia itd. Czy w takim wypadku Republika Czeska nie jest po prostu niefortunną kalką z angielskiego Czech Republic? Chyba należałoby napisać Czechy, a Republikę Czeską zarezerwować dla tych kontekstów, w których podaje się pełne nazwy państw: Rzeczpospolita Polska, Republika Węgierska itp. Problem ten dotyczy zresztą nie tylko przytoczonego traktatu, ale i innych publikacji, jak np. reklamy biur turystycznych.

 • człon nadrzędny w konstrukcji apozycyjnej
  4.05.2008
  4.05.2008
  Szanowni Państwo,
  mam następującą wątpliwość: „Towarzystwo Handlowe «Matmarco» Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę” czy może „(…) podpisało umowę”? Która część nazwy własnej spółki decyduje o odmianie? Towarzystwo Handlowe «Matmarco» (podpisało) czy Spółka (podpisała)?
 • Czym jest białostoczanin?
  8.05.2018
  8.05.2018
  Chciałabym się dowiedzieć, czy białostoczanin jest nazwą własną, czy pospolitą.
 • Czy mówić gwarą?
  21.03.2006
  21.03.2006
  Jestem mieszkańcem Poznania i popieram kultywowanie starych tradycji. Zastanawiam się tylko, czy mówienie gwarą w miejscach półpublicznych, np. w szkole czy na uczelni podczas zajęć, jest zachowaniem kulturalnym. Czy gwarowa giyra jest kulturalna, czy świadczy o braku owej kultury? Jak Pan Profesor by się do tego ustosunkował?
 • Czy poprawiać cytaty?
  22.09.2004
  22.09.2004
  Droga Redakcjo, moje pytanie dotyczy poprawności językowej i stosowania interpunkcji w tekstach prawnych. Czy przytaczając tekst prawny w całości, a więc jako swego rodzaju cytat, możemy w niego ingerować, np. robiąc korektę chociażby w zakresie interpunkcji, która w tekstach prawnych pozostawia wiele do życzenia? A może powinniśmy taki tekst pozostawić bez jakichkolwiek zmian?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego