polak
 • Polak-katolik v. Polak katolik
  8.07.2020
  8.07.2020
  Encyklopedia PWN zawiera hasło Polak-katolik o znaczeniu ‘stereotyp historyczny, ukształtowany w XVII w.’. W różnych tekstach można jednak spotkać zestawienie Polak katolik (= Polak wyznania katolickiego). Czy pisownię z łącznikiem można uznać za prawidłową?
 • pół+Polak
  30.05.2006
  30.05.2006
  W jakiej sytuacji powinniśmy pisać pół-Polak, a kiedy pół Polak?
 • Ile słów zna przeciętny Polak?
  3.01.2003
  3.01.2003
  Jakim zasobem słów dysponuje przeciętny Polak? Ile (mniej więcej) zna ich uczony?
 • nietwórca i nie-Polak
  22.04.2008
  22.04.2008
  Szanowni Państwo,
  chciałbym zapytać, jak poprawnie zapisać termin nie-twórca, będący przeciwstawnieniem logicznym (razem, oddzielnie czy z łącznikiem). Na przykład w zdaniu: „Nie-twórca przypisał sobie autorstwo cudzego utworu”. Słownik ortograficzny języka polskiego odnosi się jedynie do przeciwstawień logicznych, których drugi człon pisany jest wielką literą, np. nie-Polak.
  Oczekując na Państwa odpowiedź, pozostaję z poważaniem,
  Krzysztof Czub
 • Polaki
  19.01.2014
  19.01.2014
  W jakim wypadku można (jeśli w ogóle można) użyć słowo Polaki zamiast Polacy?
 • Polacy nie gęsi
  23.06.2008
  23.06.2008
  Wiedzą Państwo zapewne, że dość częste jest niezrozumienie słynnej sentencji „Polacy nie gęsi, i swój język mają”. Ale zwrot „Polacy nie gęsi, i…” jest bardzo popularny: „Polacy nie gęsi, i mają własnych naukowców”, „Polacy nie gęsi, i też robią dobre kiełbasy”. No właśnie, czy należy tępić takie konstrukcje? Nie powinno być chyba przeszkód, żeby tego typu specyficzne zwroty – zabawne przecież, sympatyczne i chyba nieszkodliwe – nie mogły być uznane za pewnego rodzaju żarty językowe.
 • Polaków portret własny
  2.10.2008
  2.10.2008
  Szanowni Państwo,
  natknąłem się ostatnio na sformułowania typu Kanapy portret własny, Śniadania Polaka portret własny itp. Czy nie jest tak, że portret to obraz osoby, a nie rzeczy? Po drugie, o portrecie własnym mówi się chyba w sensie przenośnym, tzn. jak dana osoba lub grupa osób postrzega siebie, np. Polaków portret własny, Wikipedystów portert własny. Byłbmy wdzięczny za ustosunkowanie się do powyższej kwestii.
  Z poważaniem,
  Dominik Szulowski
 • Polacy jak Niemcy
  4.02.2013
  4.02.2013
  Czy zdanie „Nie sortujemy odpadów jak Niemcy” znaczy: 1. my nie sortujemy odpadów i Niemcy też tego nie robią; 2. my nie sortujemy odpadów, ale Niemcy to robią; 3. my nie sortujemy odpadów w taki sposób, w jaki robią to Niemcy, ale robimy to w inny sposób?
 • akty leksykalnego zespolenia i Polacy-niegęsi
  23.03.2005
  23.03.2005
  Jak nazywa się akt połączenia wyrazów, będących w stałej, niezmiennej konstrukcji, w jedno słowo, np. oka mgnienie w okamgnienie albo po społu (jeszcze w Przedwiośniu) w pospołu?
  Jak napisać: (a) „Rej pisał o «Polakach-nie gęsiach»” czy (b) „Rej pisał o «Polakach-nie-gęsiach»”?
  Z poważaniem
  Marek Kielar
 • Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania
  15.03.2011
  15.03.2011
  Szanowni Państwo!
  Zastanawia mnie pochodzenie przysłowia „Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania”. Zastanawia mnie fakt, że w języku angielskim funkcjonuje podobny twór językowy, jednak odnoszący się do Żydów, nie Polaków. Zatem: skąd wzięło się to powiedzenie i jakie było jego oryginalne brzmienie?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego