przysposobienie
 • Przysposobienie a przystosowanie

  19.10.2020
  19.10.2020

  Wydaje mi się, że w poradzie dotyczącej adopcji i adaptacji, jako synonim do adopcji powinno być  przysposobienie, a nie  przystosowanie. Przystosowanie ma sens bliższy adaptacji, przynajmniej w naukach przyrodniczych.


  Z poważaniem,

  Łukasz

 • pozorne pleonazmy
  25.10.2008
  25.10.2008
  Witam.
  Czy forma podatek VAT jest poprawna? Skoro już VAT zawiera słowo podatek? Jak się stosuje inne skróty, to nie pisze się przecież przysposobienie PO (PO 'przysposobienie obronne'), Instytut PGI (PGI 'Państwowy Instytut Geologiczny') czy komputer PC (PC 'personal computer').
 • skróty od nazw przedmiotów szkolnych
  12.10.2009
  12.10.2009
  Nurtuje mnie kwestia poprawności zapisu skrótów utworzonych od nazw przedmiotów szkolnych. Wielki słownik ortograficzny podaje, że skrót od wiedza o społeczeństwie to wos. lub WOS. Czy zgodnie z ogólnymi zasadami tworzenia skrótów nie powinno być – w tym pierwszym przypadku – w.o.s.? Jaka zasada decydowała o utworzeniu skrótu wos.? Uprzejmie proszę o podanie propozycji skrócenia nazw: podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie obronne, wiedza o kulturze.
  Pozdrawiam z poważaniem,
  Luiza
 • peowiec a peowiak
  2.11.2004
  2.11.2004
  Witam. Czy peowiec to ta sama osoba, co peowiak?
  Dziękuję za odpowiedź;)
 • skróty i wyjątki
  28.09.2013
  28.09.2013
  W WSO PWN skrót c.o. (= centralne ogrzewanie) ma formę równorzędną: co. Według mnie drugi wariant pisowni tego skrótu zaprzecza regule, która mówi, że „jeśli w nazwie dwu- lub wielowyrazowej drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski, to skrót tej nazwy ma kropkę po skrócie każdego wyrazu”. Podobnie jest w przypadku skrótów przysposobienia obronnego: p.o. i PO.
 • wyrazy pochodne od skrótowców
  25.05.2010
  25.05.2010
  Dlaczego rzeczowniki: endek, esbek, esesman czy ubek nie mają równorzędnych wariantów: ND-ek, SB-ek, SS-man, UB-ek?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego