pychota
  • Onimizacja w polszczyźnie

    18.06.2021
    18.06.2021

    Czy w języku polskim pojawiają się jakieś przypadki onimizacji (odwrotność apelatywizacji)?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego