rotacyjny
  • współmałżonek
    13.12.2007
    Wyraz współmałżonek kojarzy mi się ze wspólnym małżonkiem, a więc dzielonym z kimś. Czy mój sposób rozumowania jest logiczny, czy też nie?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego