s������������������������������������������������������p
 • sp. z o.o.
  21.01.2005
  21.01.2005
  Krajowy rejestr sądowy podaje w odpowiedniej rubryce wypisu z rejestru przewidzianej na nazwę podmiotu: KALKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Jak poprawnie należy pisać w skrócie nazwę tego przedsiębiorstwa: Kalkor Sp. z O.O. czy Kalkor sp. z o.o.? Zwrot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest traktowany przez sąd jako część nazwy i moim zdaniem pierwsza forma jest poprawna, ale moi znajomi twierdzą, że poprawna jest druga z podanych wyżej pisowni. Jak jest naprawdę?
 • sp. z o.o.
  7.01.2009
  7.01.2009
  Dzień dobry.
  Jak poprawnie należy pisać: spółka z o.o. czy Spółka z o.o.? Gdyby traktować nazwę analogicznie jak Spółka Akcyjna, wg mnie należałoby pisać z wielkiej litery. Ale czy na pewno? Może jednak z małej? Będę wdzięczna za pomoc.
  Z poważaniem,
  Edyta Rola
 • w st. sp. czy w st. spocz.?
  7.02.2003
  7.02.2003
  Bardzo proszę o podanie poprawnej formy skrótu wyrażenia w stanie spoczynku (w st. sp. czy w st. spocz.)?
  Dziękuję.
 • SA i Sp. z o.o.
  11.03.2013
  11.03.2013
  Dlaczego skrót od spółki akcyjnej pisany jest wielkimi literami, a skrót od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością małymi z kropkami?
 • spółki
  14.02.2005
  14.02.2005
  Czy poprawne są skróty: sp. zoo (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), sp. j (spółka jawna), sp. k (spółka komandytowa), sp. p (spółka partnerska)? Moje wątpliwości wzbudzają zastosowane w nich spacje i brak kropek po j, k i p. Jakie są wszystkie możliwe poprawne skróty?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
 • Spółka czy spółka?…
  30.01.2001
  30.01.2001
  Zazwyczaj litera „s” występująca w skrócie „sp.” od słowa „spółka” jest pisana w nazwach firm z dużej litery, np. „OSDW Azymut Sp. z o.o.”, a nie „OSDW Azymut sp. z o.o.”. Jakie jest uzasadnienie dla takiej pisowni ?
 • Nazwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  17.01.2023
  17.01.2023

  Szanowni Państwo,

  jak poprawnie zapisać nazwę spółki? Dla przykładu w KRS jest „NAZWA SPÓŁKI SP. Z O.O.”, tylko że tam wszystko jest pisane wielkimi literami, capslockiem. Tak więc należy się stosować do tego zapisu, czy powinno się jednak używać normalnego zapisu „Nazwa spółki sp. z o.o.”?

  Łączę wyrazy szacunku

 • SKA

  9.10.2020
  18.02.2015

  Szanowni Państwo,

  moje pytanie dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej. Jaki jest jej prawidłowy skrót? W publikacjach często pojawia się S.K.A. Ale czy nie powinniśmy zapisywać tego skrótu bez kropek, tak jak SA? A jeśli w tekście pojawiają się też sp. z o.o., sp. j., sp. k., to czy możemy te spółki zapisywać małymi literami, a tylko SA i S.K.A./SKA dużymi? I czy powinniśmy ten skrót jakoś odmieniać np. w zdaniu „Dotyczy to kilku SKA”?

  Z wyrazami szacunku

 • spółka małą literą
  25.04.2002
  25.04.2002
  Szanowni Państwo.
  Mam pytanie dotyczące pisowni nazwy firmy. Firma nazywa się meiller direct Sp. z o.o. (użyłam tu pisowni stosowanej w firmie). Pisownia z małej litery narzucona została przez właścicieli z Niemiec. Skoro dwa człony nazwy piszemy z małej, to czy skrót sp. powinno się pisać z małej czy dużej litery?
 • SPZOZ LPR
  25.06.2009
  25.06.2009
  Pracuję w firmie, której nazwa wg KRS-u brzmi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, w skrócie SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Czy nazwa firmy używana w korespondencji – np.: „SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z uprzejmą prośbą…” – w dalszej części zdania może/powinna być odmieniana, np: „od siedziby SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” lub „ośrodek szkolenia przy SP ZOZ Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym”?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego