sowiecki
 • Sowiecki a radziecki

  25.03.2021
  14.06.2018

  Szanowni Państwo,

  czy wiadomo, kiedy zaczęto używać staropolskiego słowa radziecki w znaczeniu rosyjskiego sowietskij zamiast kalki sowiecki? Jeśli się nie mylę, przed wojną nawet polscy komuniści mówili wyłącznie Sowiety i sowiecki.


  Z poważaniem,

  Łukasz

 • sowiecki czy radziecki?
  8.04.2003
  8.04.2003
  Czy prawidłowe językowo jest sformułowanie Związek Sowiecki? Mnie kiedyś uczono, że nie wolno mieszać różnych języków w sformułowaniach tego typu, a przecież słowo sowiecki nie jest słowem polskim.
  Z poważaniem
  Michał Majewski
 • Sowiecki czy radziecki – raz jeszcze
  26.06.2018
  26.06.2018
  Jeszcze w sprawie Sowietów. W Wikipedii (wiem, że źródło nie zawsze wiarygodne) przeczytałem, że określenie radziecki zostało zaproponowane przez sowietologa Wiktora Sukiennickiego w roku 1934, ale przyjęła się dopiero, gdy kilka lat po wojnie praktykę tę narzuciły władze komunistyczne. Być może dałoby się tę informację zweryfikować w źródłach.

  Łukasz
 • Rosja sowiecka i przodek praindoeuropejski
  13.01.2003
  13.01.2003
  Prosiłabym o podanie poprawnego zapisu: powinno być Rosja sowiecka czy Rosja Sowiecka, Rosja Bolszewicka czy Rosja bolszewicka?
  Nie wiem także, czy dla podkreślenia ram czasowych zjawiska można pisać o przodku pra-indoeuropejskim. Czy taki zapis jest dopuszczalny?
  Bardzo dziękuję za pomoc
  Magdalena Rupińska
 • Sowiety i Jedna Rosja
  5.12.2011
  5.12.2011
  1. Dlaczego partię Jedinaja Rossija tłumaczy się jako Jedna Rosja, a nie Jedyna Rosja; tłumacząc w odwrotnym kierunku, byłoby Odna Rossija.
  2. Dlaczego mówi się Związek Sowiecki, a nie Związek Radziecki, przecież Sowiety to są Rady, np. Sielsowiet, Gorsowiet.
  Z wyrazami szacunku
  Jan Garbowski
 • ZSRS, KPZS
  30.03.2007
  30.03.2007
  Szanowni Państwo,
  ostatnio w jednym z dodatków historycznych do popularnego tygodnika spotkałam się ze skrótami ZSRS oraz KPZS. Rozumiem, że skróty te oznaczają Związek Sowiecki zamiast stosowanego w latach mojej młodości Związku Radzieckiego. Czy te sprawy jakoś regulują normy językowe – to znaczy, czy w tekstach powinno się używać starych skrótów, czy może jednak coś się zmieniło, a może autorzy w ten sposób chcieli nazwy nacechować? Proszę serdecznie o wyjaśnienie.
 • Rosjanie, Sowieci czy „ludzie radzieccy”?
  13.05.2011
  13.05.2011
  Moje uszanowanie! Czy po polsku można nazwać jednym wyrazem obywateli byłego ZSRR? Rosjanie to nie zawsze prawda, bo może chodzić o przedstawicieli innej narodowości. Sowieci to w zasadzie deklaracja polityczna mówiącego. Czy jest jakieś trzecie wyjście?
  Pozdrawiam serdecznie
 • itepe.
  9.11.2005
  9.11.2005
  Spotkałem się kilkakrotnie z formą skrótu itp., która jest dla mnie nowa, a mianowicie itepe. Czy jest ona poprawna? W korpusie PWN jest 9 wystąpień tego słówka. Słownik ortograficzny PWN podaje jako jedyną formę skrótu itp.
  Z poważaniem,
  Marczello Georgiew
 • kraje Trzeciego Świata
  23.01.2008
  23.01.2008
  Ktoś mi powiedział, że określenia Kraje Trzeciego Świata używano wcześniej, teraz raczej się tego nie stosuje… Obecnie funkcjonuje określenie kraje rozwijające się. Proszę mi powiedzieć, czy tak jest w istocie i z czego to wynika…
  Serdecznie pozdrawiam
  Urszula Wruszczak
 • Okupacja niemiecka i podziemie akowskie a niemiecka okupacja i akowskie podziemie
  4.12.2016
  4.12.2016
  Szanowni Państwo,
  jak pisać: okupacja niemiecka czy niemiecka okupacja, akowskie podziemie czy podziemie akowskie?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego