sprzeciw
 • problematyczne nazwy państw
  8.11.2011
  8.11.2011
  Szanowni Państwo,
  Wątpliwość moja dotyczą czytania nazw krajów takich, jak Rwanda i Zimbabwe. Czy to jest [w wymowie – Red.] Rwanda czy Ruanda, Zimbabwe czy Zimbabue? Wrócę także do Mołdawii – komisja standaryzacji zaleca nazywać ów kraj Mołdawią, ale wielu dziennikarzy używa formy Mołdowa. Jak mówić powinniśmy we wszystkich tych przypadkach? Czy obie formy są dopuszczalne? I jak poradzić sobie z Macedonią? Czy za poprawnością polityczną mówić Dawna Jugosłowiańska Republika Macedonii?
 • przetwarzać dane
  7.01.2013
  7.01.2013
  Dzień dobry,
  zastanawiam się, czy w zdaniu sprzeciw wobec przetwarzania danych forma przetwarzania jest poprawna?
  Dziękuję
  Anna Nicz
 • ech i eh
  13.02.2007
  13.02.2007
  Czy wykrzyknik ech znaczy to samo co eh? Dlaczego występują dwie formy?
 • generał i gienerał
  4.05.2014
  4.05.2014
  Szanowni Państwo,
  mój Dziadek, człowiek z Kresów, inaczej wymawiał literę G przy literowaniu skrótów, niż jest to dziś ogólnie przyjęte. Używał głoski ge zamiast gie. W ten sposób AGH wymawiał jako [ageha], GKS jako [gekas], a SGGW jako esgegewu. Ciekawi mnie, czy jest to jakiś archaizm lub regionalizm, a może po prostu prywatna (błędna?) maniera.
  Z góry dziękuję za odpowiedź,
  Bartłomiej
 • Gimbusy chodzą do gimbazy
  16.02.2013
  16.02.2013
  Szanowni Państwo!
  Zauważyłam, że ostatnio dosyć często określa się uczniów gimnazjum mianem gimbus, a szkołę do której uczęszczają – gimbazą. Jaka może być geneza tych słów? W związku z tym jakie mogą być powody wykorzystywania słowa gimbus (pierwotnie kojarzonego jedynie ze szkolnym autobusem) do określania uczniów gimnazjum?
 • Jaka transakcja, czyli o przymiotniku kartowy
  22.10.2018
  22.10.2018
  Jak poprawnie określić transakcję, która została przeprowadzona przy wykorzystaniu karty płatniczej:
  transakcja kartowa
  transakcja płatnicza przeprowadzona kartą
  transakcja elektroniczna przeprowadzona kartą płatniczą
  transakcja płatnicza z wykorzystaniem karty płatniczej?
  Różne kombinacje powyższych słów? Być może kilka określeń jest prawidłowych? A może mają Państwo jakieś inne propozycje?
 • KPH
  21.07.2010
  21.07.2010
  Jak powinien wyglądać poprawny zapis nazwy Kampanii Przeciw Homofobii? Oficjalne źródła podają pisownię dużymi literami (podobnie skrótowiec – KPH). Moim zdaniem jest to jednak błąd, ponieważ słowo przeciw to przyimek, a spójniki i przyimki będące nieinicjalnymi składnikami nazw własnych zapisujemy małą literą. Czy istnieją argumenty przemawiające za pisownią wbrew tej ogólnej regule?
 • merchandising
  24.03.2015
  24.03.2015
  Szanowni Państwo,
  jestem doktorantką w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Moja praca poświęcona jest genezie wizualnego merchandisingu. Słowo to pojawia się w tytule mojej dysertacji, co budzi sprzeciw wielu osób uznających, że powinnam poszukać polskiego odpowiednika. Rzecz w tym, że określenia typu wizualna promocja znacznie zawężają to pojęcie. Czy Państwa zdaniem mogę uznać, że merchandising nie ma polskiego odpowiednika i może być stosowany w oryginale?
 • Nie tylko…, lecz także…
  25.04.2016
  25.04.2016
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie o obowiązywanie spójników skorelowanych. Nikt nie protestuje przy zarówno…, jak i…, tyle…, ile… itp., natomiast nie tylko…, lecz także… budzi sprzeciw – padają wyjaśnienia, że przecież formą dopuszczoną przez poradnię jako poprawną jest ale i, ale też itp., więc dlaczego ingerencja i wprowadzanie formy lecz także?
  Z uszanowaniem
  Bożena Dembińska
 • odmiana nazwisk żeńskich zakończonych na -a
  13.04.2005
  13.04.2005
  Szanowny Panie Profesorze, mam pytanie związane z moim nazwiskiem. Na jednej ze stron internetowych znajomy zamieścił moje nazwisko, niestety, może i „stety”, w formie odmienionej: „Należy skontaktować się z Magdaleną Rosą”, co wywołało mój sprzeciw. Czy jest jakaś reguła, jeśli chodzi o odmianę tego nazwiska? Czy jest to kwestia osobista?
  Czekam na odpowiedź,
  Z poważaniem
  Magdalena Rosa
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego