staro����
 • staro-cerkiewno-słowiański
  28.11.2006
  28.11.2006
  Dlaczego staro-cerkiewno-słowiański albo cerkiewnosłowiański? Takie zapisy notuje m.in. Wielki słownik ortograficzny PWN.
 • Przedniojęzykowo-zębowy, ale żółtobrunatnozielony i staro-cerkiewno-słowiański
  13.11.2019
  13.11.2019
  Dzień dobry!
  Jak ma się przedniojęzykowo-zębowy i żółtobrunatnozielony do staro-cerkiewno-słowiańskiego? Dlaczego nie stosuje się analogicznych zapisów: przednio-językowo-zębowy i żółto-brunatno-zielony, skoro, jak podają słowniki, przy trzech i większej liczbie członów powinno się stosować łącznik pomiędzy każdą ich parą?

  Pozdrawiam,
  Jakub
 • Wątpliwości co do pisowni staro-cerkiewno-słowiański
  4.12.2016
  4.12.2016
  Szanowni Państwo,
  w regule [186] SO pojawia się staro-cerkiewno-słowiański z objaśnieniem ('starocerkiewna gałąź języków słowiańskich'). Wychodzi więc na to, że dwa pierwsze człony nie są równorzędnymi określeniami trzeciego, tylko cały człon starocerkiewny określa słowiański. Wydaje się, że właściwsza byłaby w takim razie pisownia starocerkiewnosłowiański” na mocy [136] i takich przykładów jak żółtobrunatnozielony. Chyba że uwaga 1 ma dotyczyć tylko kolorów.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • jedno- i dwupiętrowe
  11.06.2003
  11.06.2003
  Witam. Czy poprawny jest zapis z łącznikiem: jedno- i dwupiętrowe, staro- i nowotestamentalne? Czy można stosować taką formę zapisu w pracach naukowych? Dziękuję za wyjaśnienie.
 • jery a porządek alfabetyczny
  12.03.2014
  12.03.2014
  Jak należy traktować jery przy szeregowaniu alfabetycznym?
 • Księga Wyjścia
  7.01.2008
  7.01.2008
  Księga Wyjścia w scs. to Izchod. Po polsku jednak mamy inny przedrostek (rdzeń, nawiasem mówiąc, też), a pol. słowo zejście z przedrostkiem z- kontynuującym chyba zarówno ps. iz-, jak i s(n)- znaczy ‘zejście z góry’ lub ‘zejście się razem’. Dlaczego tak jest? Skąd w ogóle wzięło się owo wy-?
 • matowo-szaro-brązowy
  10.02.2003
  10.02.2003
  Szanowni Państwo,
  Jak należy zapisywać określenie matowo-szaro-brązowy? Tak jak staro-cerkiewno-słowiański (z dywizami), matowoszarobrązowy (łącznie), czy matowo szarobrązowy?
  Dziękuję za odpowiedź
  Ignacy Miś
 • Nazwy badaczy języków
  11.01.2018
  11.01.2018
  Szanowni Państwo,
  jak brzmi prawidłowa nazwa badacza języka gockiego (gotysta?), badacza języka szwedzkiego (swedysta, suedysta…?), języka staoormiańskiego (ormianista, armenista…?) i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego?

  Z szacunkiem
  stały Czytelnik
 • Ochrzczony czy ochrzcony?
  3.09.2018
  3.09.2018
  Szanowni Państwo,
  w zasadzie imiesłów bierny od chrzcić powinien chyba brzmieć chrzcony (jak chwycić, chwycony), tak zresztą mówi się na wielkopolskiej (niemazurzącej!) wsi. Czy cz w chrzczony jest hiperpoprawnością, uproszczeniem fonetycznym, czy śladem jakiejś innej formy pierwotnej bezokolicznika (np. *chrścić)?

  Dziękuję za pomoc,
  Łukasz
 • ortografia a historia języka
  13.05.2015
  13.05.2015
  Dzień dobry,
  dlaczego w językach słowiańskich podobne słowa mają różną ortografię? Np. skoro po rosyjsku pułkownik to połkownik, to dlaczego w tym słowie piszemy u zwykłe? Dlaczego mamy puchar przez u zwykłe i ch, a Czesi maja pohár przez samo h? Albo dlaczego polski chuligan jest przez ch, a inni huligani są przez samo h?
  Pozdrawiam
  Zdzisław K.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego