tabela
 • tabele
  9.07.2002
  9.07.2002
  Szanowna Redakcjo!
  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zasad pisowni obowiązującej w tabelach, a mianowicie:
  - Czy w pierwszej pionowej rubryce, po liczbie porządkowej stosować wielkie litery?
  - Czy wobec tego w kolejnych rubrykach pionowych stosować małe czy wielkie litery?
  - Które znaki interpunkcyjne pozostawia się w rubrykach, a z których można (należy) zrezygnować?
  Danuta
 • tabele a podział tekstu na strony
  26.10.2009
  26.10.2009
  Witam serdecznie!
  Mam pytanie dotyczące składu tabel. Zaleca się, aby nie dzielić tabeli, która mieści się na jednej stronie, tylko przenieść całą tabelę na kolejną stronę. Czy można tak robić również wtedy, gdy tekst uzupełniający wolną przestrzeń przed przeniesioną tabelą należy już do innego rozdziału?
 • boczek tabeli
  17.10.2014
  17.10.2014
  Szanowni Państwo,
  proszę o wyjaśnienie, czy w tabeli rozpoczynanie tekstu wielką literą w boczkach pierwszego stopnia jest obligatoryjne? O zasadzie tej można przeczytać w Edycji tekstów Pana A. Wolańskiego. Przeglądając jednak tabele w tej publikacji, można znaleźć wiele, w których tych przepisów się nie uwzględnia. Jeśli np. tabela składa się z dwóch kolumn, w których porównuje się jakieś cechy, to nigdy nie rozpoczyna się tekstu w jednej z kolumn wielką literą.
 • teksty źródłowe w opisach rysunków i tabel
  26.10.2014
  26.10.2014
  Dzień dobry!
  1. Czy źródła danych do rysunków lub tabel (umieszczone pod rysunkiem czy tabelą) dopisuje się do bibliografii?
  2. Czy w źródłach rysunków/tabel można stosować skróty typu dz. cyt., jeśli dana pozycja pojawiła się już wcześniej w tekście?
  Dziękuję i pozdrawiam
 • Nazwy województw w tabeli

  11.10.2020
  11.10.2020

  Jak powinno pisać się nazwa województwa konkretnie w tabeli (przykład)


  Województwo Liczba ludności w tym: kobiety Dynamika


  Dolnośląskie 1.200 700 102,9

  czy

  dolnośląskie


  Mazowieckie 1.700 900 105,8

  czy

  mazowieckie


  Wiem, że w tekście pisze się poprawnie województwo mazowieckie, woj. dolnośląskie. Proszę o pomoc.

 • rubryki tabel
  20.09.2006
  20.09.2006
  Pisząc różnego rodzaju plany w formie tabelarycznej, mam wątpliwości, czy rozpoczynając wpis w poszczególnych rubrykach, powinienem przestrzegać zasady rozpoczynania od wielkich liter. Jeśli tak, to czy tak samo powinienem uczynić ze skrótem typu kmdr, mjr (Kmdr, Mjr)? Czy rozpoczęcie wpisu w rubryce tabeli małą literą to błąd ortograficzny? Pozdrawiam,
  Grzegorz Chomicz
 • Oznaczenie i tytuł tabeli

  31.10.2020
  31.10.2020

  Czy taka forma zapisu jest poprawna?


  Tab.1. Porównanie różnic w warunkach technicznych (Na podstawie Załącznika nr 4…)

 • podpisy do tabel i ilustracji
  1.06.2013
  1.06.2013
  Bardzo nurtuje mnie problem znaków interpunkcyjnych w podpisach zdjęć, tabel, wykresów itp. Co zrobić, jeśli podpis to tylko imię i nazwisko? Czy zdania traktować inaczej niż równoważniki zdań? Czy dla danej pracy należy przyjąć określony sposób zapisu: pisać wszystko z kropką (nie tylko zdania) albo bez? Czy można przyjąć różne zasady co do stawiania kropki w jednej pracy, np. zdania z kropką, równoważniki zdań bez? Jak postąpić, gdy podpis stanowi cytat?
 • Nazwy części tekstu
  30.01.2019
  30.01.2019
  Szanowni Państwo,
  zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poprawności pisowni odwołań do tabel oraz rysunków zamieszczanych w tekście. Chodzi mi o zastosowanie wielkiej lub małej litery w odwołaniu do odpowiedniej tabeli i rysunku. Wyjaśnię na podstawie przykładu: gdy chcę w tekście wskazać że odpowiednie dane znajdują się w Tabeli nr 3, słowo Tabeli powinno być pisane z wielkiej, czy też z małej litery? To samo dotyczy odwołań w nawiasach, np. (Tab. 3).

  Pozdrawiam
  Magdalena Matula
 • Lemat 1.1
  31.01.2016
  31.01.2016
  Szanowni Państwo!
  Mam pytanie dotyczące tekstów matematycznych. Czy prawidłowa jest pisownia?

  Teza jest prostym wnioskiem z lematu 1.1
  czy też:
  Teza jest prostym wnioskiem z Lematu 1.1.

  Spotkałem się ze zdaniem, że prawidłowy jest pierwszy wariant, natomiast drugi jest amerykanizmem.

  Z drugiej strony, następuje tu odwołanie do konkretnego lematu:Lematu 1.1.
  Stąd Lemat 1.1 można by traktować jako nazwę własną i pisać dużą literą.

  Z poważaniem
  Marcin Gąsiorek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego