umowa
 • umowa
  27.09.2013
  Witam,
  Proszę o pomoc w odpowiednim sformułowaniu tytułu umowy o współpracy z agentem ubezpieczeniowym. Czy poprawne jest: Umowa na wykonywanie czynności agencyjnych, czy może raczej powinno być: Umowa o wykonywaniu czynności agencyjnych?
  Z góry dziękuję i pozdrawiam
  Szymon
 • umowa – o coś czy na coś?
  11.01.2008
  Witam,
  która forma jest poprawna: umowa na abonament czy umowa o abonament? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  O.K.
 • umowa-zlecenie
  19.06.2002
  Jak odmienia się dwuczłonową nazwę umowy zlecenia oraz umowy zlecenie, w liczbie pojedyczej i mnogiej? Czy drugi człon (zlecenia, zlecenie) odmienia się tak samo jak umowa, czy też pozostaje nieodmienny?

  Z poważaniem
  A.N
 • rozmowa jak umowa
  11.05.2008
  Szanowni Państwo,
  moje pytanie dotyczy sformułowania, z jakim się stykam: rozmowa o pracę. Wydaje mi się, że powinna to być rozmowa o pracy. Czy się mylę?
  Z pozdrowieniami
  Renata Grodzka
 • wielka litera w umowach i aktach prawnych
  29.05.2011
  Szanowni Państwo!
  Często w umowach tłumaczonych z języka angielskiego widuje się dużą literę w odniesieniu do terminów zdefiniowanych na początku umowy (np. „Klient zobowiązuje się nie modyfikować, przystosowywać, tłumaczyć ani zmieniać w jakikolwiek sposób Oprogramowania”, „Korzystanie z Usług może podlegać dodatkowym warunkom określonym przez odpowiedniego Dostawcę usług”). Czy takie użycie wielkiej litery jest uzasadnione, czy też stanowi kalkę z języka angielskiego?
  Z poważaniem
  Paulina
 • nazwy stron w umowie
  5.03.2015
  Wyobraźmy sobie konkurs, którego uczestnicy występują w rolach referenta oraz oponenta. W regulaminie konkursu nazwy Referent i Oponent pisane są z dużej litery. Pytania:
  1. Czy poprawne jest pisanie wymienionych nazw w regulaminie z dużej litery ?
  2. Czy nazwy pisane w regulaminie z dużej litery powinny być w taki sam sposób pisane we wszystkich tekstach dotyczących tego konkursu, czy też poza regulaminem mogą być pisane z małej litery; które z tych rozwiązań jest bardziej poprawne ?
 • konstrukcje apozycyjne w tekstach umów
  5.03.2015
  Szanowni Państwo,
  w tekstach umów jest zapis wskazujący na strony je zawierające. Przykład:
  (…) między Gdyńskim Towarzystwem Czytelników JUTRZENKA SA wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00, o kapitale zakładowym 00 zł, reprezentowanym przez (…)

  Jaki rodzaj powinny przyjąć imiesłowy: wpisanym czy wpisaną, reprezentowanym czy reprezentowaną. Dopasowujemy je do towarzystwa czy spółki?
  Z wyrazami szacunku
  Magdalena Jacoń
 • z datą podpisania umowy
  7.09.2001
  Czy poprawne jest wyrażenie z datą, np. coś wchodzi w życie z datą zawarcia umowy?
 • szeregowanie alfabetyczne kwestią umowy
  28.06.2013
  W Edycji tekstów zaleca się, aby nazwiska z przedrostkami M'-, Mc- i Mac- szeregować tak, jakby były zbudowane z przedrostka Mac- i właściwego nazwiska (s. 370). Czy nie uważają Państwo jednak, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika słowników i encyklopedii, który nie musi przecież wiedzieć, iż McDonald powinien stać przed Macmillanem, owa reguła jest niepraktyczna? Notabene słowniki i encyklopedie PWN nie respektują tej zasady.
 • Dokonany zawrzeć
  14.11.2018
  Czym gramatycznie i co oznaczają sformułowania: (1) umowach zawieranych, (2) umowach zawartych?

  umowy zawierane

  Kontekst:
  Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.

  Czym jest słowo zawieranych? Czy jest to strona bierna czasownika, czy imiesłów przymiotnikowy bierny (niedokonany żeński w liczbie mnogiej). Jak określa czynność? Czy jest to czynność dokonana czy niedokonana? A może jest to cecha umowy? Czy ta umowa jest już zawarta, czy jeszcze nie? Czy zdanie dotyczy umów już zawartych czy tylko zawieranych?

  umowy zawarte

  Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie używaniu nieuczciwych warunków w umowach zawartych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.

  Tu rozumiem, że jest to przymiotnik – pewna cechy umowy, która jest zawarta i wywołuje skutki prawne.

  Z wyrazami szacunku,
  Ryszard Styczyński
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego