w skrócie
 • łacińskie skróty w przypisach
  14.02.2011
  Witam,
  chciałam zapytać, czy w przypisach wyrażenia typu ibidem, op. cit. powinniśmy zapisywać kursywą?
  Pozdrawiam
 • odstępy w skrótach
  29.06.2005
  Jak napisać skróty od: spółka jawna i spółka cywilna - s.j., s.c. (bez odstępów) czy s. j., s. c. (ze spacjami)? Dziękuję.
 • W-wa itp.
  1.10.2002
  Czy skróty nazw miast W-wa, Sz-n (dla Szczecina) mogą być stosowane w dokumentach oficjalnych, czy też mają tylko charakter umowny? Czy istnieje słownik tego typu skrótów?
  Dziękuję za odpowiedź.
  Magdalena Stanek
 • w latach siedemdziesiątych
  6.02.2003
  Szanowni Państwo,
  natknęłam się na taki problem przy tłumaczeniu tekstu z jęz. angielskiego: w oryginale jest in the 1970s – wydaje mi się, że poprawnie będzie w latach 70. XX wieku, ale czy można przetłumaczyć w latach 1970.?
  Dziekuję i pozdrawiam.
 • W miesiącu maju
  13.12.2015
  Szanowni Państwo,
  prowadzę od kilku tygodni ożywioną korespondencję z kilkoma urzędami. Pośród licznych zwrotów właściwych korespondencji urzędowej jeden wydaje mi się nader absurdalny. Czy istnieje logiczne wytłumaczenie dla używania formy pismo z dnia 3 września, w miesiącu maju itp. Wszak 6 lipca może być tylko dniem, maj zaś tylko miesiącem (pomijając stan sercowy starszych panów). Czy jest to błąd, utrwalony przez pokolenia biurokratów, czy poprawna forma?
 • w + porzo
  7.02.2011
  Jak należy zapisać potoczny zwrot (skrót od w porządku) – wporzo czy w porzo?
  Pozdrawiam
  AP, Lublin
 • w st. sp. czy w st. spocz.?
  7.02.2003
  Bardzo proszę o podanie poprawnej formy skrótu wyrażenia w stanie spoczynku (w st. sp. czy w st. spocz.)?
  Dziękuję.
 • w szkole i na uczelni
  9.11.2005
  Poprawną formą jest studiować na WSB czy w WSB? Czy może obydwie formy są poprawne? WSB to skrót nazwy uczelni – Wyższa Szkoła Bankowości.
 • Odbyły się już trzy Kangury i Mam w domu wszystkie Tytusy
  21.02.2017
  Szanowni Państwo,
  mam czasem wątpliwość w związku z liczbą mnogą i wielką literą. Np. konkurs matematyczny Kangur: Odbyły się już trzy Kangury/kangury? Liczba mnoga niejako kłóci się z jednostkową referencją nazwy własnej. Chodzi tu w końcu o trzy edycje konkursu Kangur, a nie trzy niezależne wydarzenia. Pytanie podobnego rodzaju: Mam w domu wszystkie Tytusy/tytusy? (komiksy).
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Pisownia nazwy zespół pałacowo-parkowy w Radziejowicach
  16.12.2016
  Szanowni Państwo,
  czy pierwszy wyraz w nazwie pałac w Radziejowicach piszemy małą literą? Wydaje mi się, że tak. Oficjalna nazwa to chyba Zespół Pałacowo-Parkowy w Radziejowicach i tu wielkie litery zdają się być odpowiednie (wbrew pisowni z Wikipedii). Jeszcze jedno pytanie: czy można uznać, że pałac w Radziejowicach jest skrótem nazwy oficjalnej, i pisać Pałac wzorem tej porady?

  Czytelnik
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego