wahać się
 • bronzer czy brązer?
  15.09.2008
  Bardzo proszę o wyjaśnienie, jak w języku polskim należy pisać słowo bronzer – no właśnie, czy brązer? Jestem korektorką w wydawnictwie prasowym i widzę, że coraz częściej to słowo pojawia się w czasopismach. W nazwach niepolskich uzasadniona jest pisownia oryginalna, ale w znaczeniu potocznym???
 • cywil i paskal
  2.05.2011
  Szanowna Poradnio,
  jaki jest dopełniacz liczby mnogiej słowa cywil? Cywilów czy może być cywili? Np. w przypadku jednostki ciśnienia paskal używa się powszechnie paskali, a nie paskalów. Czy odmiana obu wyrazów to ten sam problem gramatyczny?
 • Czy ryż ma liczbę mnogą?
  18.10.2001
  Czy poprawną formą jest liczba mnoga ryże, np w zdaniu: „Dlaczego ten ryż jest lepszy niż inne ryże"?

  Dziękuję z góry za odpowiedź.
 • Czy zamknąć przecinkiem wtrącenie wprowadzone pauzą?
  11.09.2012
  Dzień dobry,
  czy należy zamknąć przecinkiem wtrącenie wprowadzone pauzą, na przykład: „Wśród zgromadzonych dzieci przeważały starsze dziewczynki – 16, i starsi chłopcy – 10”. Czy jednak to wyrażenie powinno obyć się bez przecinka ze względu na spójnik przecinka niewprowadzający? Osobiście wstawiam tu przecinek, konsekwentnie wyrzucany przez autorów w korekcie autorskiej lub przez korektorów, zatem chcę wiedzieć, jaki zapis jest właściwy.
 • Enerdówka z Enerdówka
  27.06.2006
  Mam pytanie o formy związane z dawnym określem Niemiec Wschodnich tj. NRD. Mówi się NRD-ówek, NRD-owiec, a jak będzie brzmieć i czy w ogóle istnieje żeńska forma? Czy w tym przypadku powinnam powiedzieć raczej Niemka z NRD-ówka?
  Dziękuję za odpowiedź,
  Joanna
 • epod(a)
  10.02.2010
  Która forma jest poprawna: epod czy epoda? W opracowaniach dotyczących twórczości Horacego można odnaleźć obydwa terminy. Czy oznacza to, że epod(a) to wyraz dwurodzajowy?
 • fakt, że…
  18.10.2010
  Czy używanie sformułowania „Zastanawia mnie fakt, dlaczego (…)” jest poprawne?
 • grotu czy grota?
  3.09.2011
  Dzień dobry,
  Wielki słownik ortograficzny PWN nie rozdziela hasła grot ze względu na dopełniacz. W USJP występuje wyłącznie forma grotu. Czy to oznacza, że odmiana grota może odnosić się również do ostrza?
  Pozdrawiam
 • Interpunkcja inicjalnych wyrażeń metatekstowych
  29.01.2018
  Czy frazy typu ponadto, poza tym, w dodatku, po pierwsze, po wtóre należy oddzielać przecinkiem od reszty zdania?
 • i-ty i n-ty
  5.07.2006
  Od kilku(nastu) lat zapis liczebników porządkowych 1-szy, 2-gi jest, o ile dobrze myślę, niepoprawny. Piszemy 1., 2. (z kropką na końcu). A jaka jest poprawna pisownia w przypadku często stosowanym w matematyce: n-ty (czytamy [enty]) czy też rozwinięcie Laplace'a względem i-tego wiersza i j-tej kolumny (czytamy [itego], [jotej])? Czy jest to poprawna pisownia i wymowa oraz czy ewentualnie istnieje jakaś alternatywna? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego