wykluczony
 • warunki promocji
  3.04.2015
  3.04.2015
  Witam,
  moje pytanie dotyczy zwrotu od… do…. w następującym kontekście: „W promocji mogą wziąć udział osoby, które od dnia xxx do dnia yyy nie posiadały konta…”. Który tok rozumowania jest poprawny:
  – z promocji są wykluczone osoby, które posiadały konto osobiste w cały okresie od dnia xxx do dnia yyy?
  – z promocji są wykluczone osoby, które posiadały konto osobiste w którymkolwiek z dni zawartych w przedziale od dnia xxx do dnia yyy?
  Uprzejmie proszę o odpowiedź
 • cenny dwukropek
  9.11.2008
  9.11.2008
  Które z poniższych zdań jest poprawne:
  1) Na wyjściu urządzenia otrzymujemy sygnały sinusoidalny i prostokątny.
  2) Na wyjściu urządzenia otrzymujemy sygnały: sinusoidalny i prostokątny.
  3) Na wyjściu urządzenia otrzymujemy sygnał sinusoidalny i prostokątny.
  Pozdrawiam
  Wojciech Labocha
 • Niektóre cechy fonetyczne Podhala

  5.01.2022

  Dzień dobry.


  W zawiązku z podróżami świątecznymi zawitałem po raz pierwszy do rodziny na Podhale i uderzyła mnie jedna rzecz. Mianowicie, bardzo dużo osób tutaj samogłoskę [e] wymawia jak [y]. Dla przykładu, ser -> [syr], mleko -> [mlyko], nie -> [niy]. Moje pytanie brzmi skąd taka tendencja?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę szczęśliwego nowego roku!

 • Anna i Joanna
  18.12.2009
  18.12.2009
  Witam,
  czemu zdrobnieniem od imienia Joanna jest Asia, zaś imię Anna, które wydaje się być oczywistym zdrobnieniem tego pierwszego, jest imieniem osobnym, całkowicie nie związanym z imieniem Joanna?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
 • bodaj, bogdaj, bodajże
  31.03.2011
  31.03.2011
  W Słowniku poprawnej polszczyzny pod red. W. Doroszewskiego wymienione zostały formy partykuły bodaj z końcówkami osobowymi. Pośród nich nie ma bodajm (jest tylko bodajem; za to obok bodajeś jest bodajś). Czy forma bodajm jest niepoprawna? Czy z formami bogdaj i bodajże również wiążą się końcówki osobowe?
  Bardzo dziękują za odpowiedź.
 • Cedynia
  17.01.2012
  17.01.2012
  Chodzi o podział wyrazu Cedynia na sylaby. Czy prawidłową formą podziału jest Ce-dy-nia, czy można też Ce-dy-ni-a?
 • Co słychać?
  3.02.2003
  3.02.2003
  Witam ponownie!
  Czy do osoby, z którą jest się na pan/pani można powiedzieć: „Co słychać?”? Czy nie lepiej byłoby: „Co u pana/pani słychać?”? Z kolei, czy odpowiadając na powyższe pytania, mozna odpowiedzieć: „Dobrze/Źle”, czy też należałoby powiedzieć: „U mnie dobrze/źle”?
 • Czas względny przyszły w języku polskim?
  3.09.2018
  3.09.2018
  Czas zaprzeszły uznaje się za formę historyczną. Czy istniała kiedykolwiek analogiczna i podobnie archaiczna w brzmieniu odmiana czasu przyszłego? Coś z obszarów czasu przyszłego złożonego? Taka mianowicie z czasownikiem dokonanym. Przykład: Ona będzie go polubi.
 • Czytałem „Onych” Torańskiej
  10.04.2017
  10.04.2017
  Szanowni Państwo,
  jeśli film nosi tytuł „Ona”, to czy lepiej powiedzieć: Nie widziałem „Jej”, Widziałem „Ją”, czy może: Nie widziałem filmu „Ona”, Widziałem film o tytule „Ona”?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Demellowski . – przymiotnik dzierżawczy od nazwiska de Mello
  24.09.2016
  24.09.2016
  Szanowni Państwo,
  jak powinna wyglądać pisownia przymiotnika dzierżawczego od nazwiska de Mello? Demellowski?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego