wynosi������
 • zapis liczebników
  20.10.2009
  20.10.2009
  W odniesieniu do wypowiedzi http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10060 oraz tych samych zasad podanych w Pana książce – co robić w sytuacji, kiedy trzeba napisać np. od trzech do 18? Drugi liczebnik słownie czy cyfrą? Zgodnie z tym, co zostało powiedziane, tak to powinno wyglądać, jak zapisałem, lecz trochę to dziwne. Czy zasady pisowni liczebników odnoszą się do ich każdej formy i wszelkich kontekstów w których są stosowane?
  Pozdrawiam.
 • Zapis wielkości liczbowych
  3.04.2016
  3.04.2016
  Szanowni Państwo,
  w tekście naukowym, który redaguję, występuje wiele liczebników. W jaki sposób zapisać je poprawnie: słownie czy cyframi?
  Podam kilka przykładów:
  1. … zmiany przyniósł okres zaczynający się ponad 6000 lat temu, trwający około 3000 lat… – czy może sześć tysięcy albo 6 tysięcy?
  2. W okresie neolitu (6.5 – 3.8. tys. lat temu)
  3. … w starszej epoce kamienia (paleolit), trwającej od około 230 000 r. p.n.e. do około 440 r. p.n.e.

  Uprzejmie proszę o pomoc.
 • zawity
  1.06.2010
  1.06.2010
  Otrzymałem od sądu termin na uzupełnienie dokumentacji. Termin jej złożenia wynosi 14 dni, liczy się od daty doręczenia zawiadomienia i jest nieprzekraczalny (zawitny). Co oznacza słowo zawitny?
 • Liczebniki ułamkowe

  3.04.2022
  3.04.2022

  Dzień dobry, jak będą wyglądały poprawne formy rzeczowników przy tych ułamkach? Doświadczenie respondentów wynosiło 18,2 lat czy roku? Typowy lider awansował 4,1 razy, czy raza?

 • netto, brutto

  2.07.2023
  2.07.2023

  „netto”, „brutto” – jakie to części mowy? Nieodmienne przymiotniki? Przysłówki?

 • obcesowe imperfectum
  2.11.2012
  2.11.2012
  Szanowni Państwo,
  użycie trybu rozkazującego czasowników w aspekcie niedokonanym, np. zabieraj zamiast zabierz, odbieram jako bardziej obcesowe, wręcz niegrzeczne. Czy faktycznie tak jest i z czego to wynika?
  Z poważaniem,
  Łukasz
 • porty
  24.09.2008
  24.09.2008
  Witam,
  chciałbym zapytać o pisownię oficalnych nazw portów. Otóż w wielu publikacjach i uchwałach widnieje nazwa Port Gdańsk, Port Szczecin-Świnoujście. Czy pisownia ta jest poprawna i jaki ma charakter? Czy można pisać „W porcie Gdynia obrót ładunkowy wynosił …”, czy też „W Porcie Gdynia obrót ….”? Chodzi o mi formalny zapis nazwy tego obiektu. Druga sprawa to pisownia funkcji pełnionej w tejże instytucji – Bosman Portu Wolin czy też bosman Portu Wolin, a może bosman portu Wolin?
 • pół iks
  20.10.2015
  20.10.2015
  Szanowny Panie Profesorze,
  przypominam się z moim przedwakacyjnym zapytaniem. Gdyby – wedle Pańskiej propozycji – x wynosił 30 stopni, jego połowa byłaby równa 15 stopni i już. Może powinienem był lepiej objaśnić kontekst. Redagowałem rozwiązanie zadania matematycznego, w którym pewien kąt był początkowo nie znany, więc potrzebował oznaczenia, np. x. Dokonano obrotu o połowę tego kąta. Pytanie składniowe brzmi: obrót o pół iks stopni czy pół iks stopnia?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • przecinek między przymiotnikami
  13.10.2008
  13.10.2008
  Mam pytanie o interpunkcję w zwrocie liczby pierwsze mniejsze niż n. Matematycy, zdaje się, nie rozdzielają dwóch przymiotników przecinkiem. Czy jest to zgodne z normą językową?
  Dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam
 • Przedziały czasowe

  1.05.2022
  1.05.2022

  Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie prawidłowego rozumienia przedziałów. Specyfikacja przetargowa zawiera zasady punktacji w ramach kryteriów oceny ofert. Przedziały są dwa : pierwszy do 6 godzin (czas reakcji) zaoferowanie takiego czasu powoduje przyznanie 20 pkt, drugi przedział od 6 do 12 godzin - zaoferowanie takiego czasu reakcji powoduje przyznanie 10 pkt. Oferent zaoferował czas reakcji wynoszący 6 godzin. Czy przy takim opisie kryterium "do 6 godzin" za 6 godzin otrzyma 20 czy 10 pkt.

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego