względny
 • Czas względny przyszły w języku polskim?
  3.09.2018
  Czas zaprzeszły uznaje się za formę historyczną. Czy istniała kiedykolwiek analogiczna i podobnie archaiczna w brzmieniu odmiana czasu przyszłego? Coś z obszarów czasu przyszłego złożonego? Taka mianowicie z czasownikiem dokonanym. Przykład: Ona będzie go polubi.
 • zaimek względny a interpunkcja
  30.04.2015
  Szanowni Językoznawcy!
  Czy interpunkcja w poniższym zdaniu jest poprawna?
  Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego, jak tylko dostaję do ręki książkę, to robię się głodny, choćbym przed chwilą jadł.

  Chodzi mi o przecinek przed słowem dlaczego (i ewentualnie po nim). Z jednej strony jakoś kłuje mnie w oczy, z drugiej – jakby sprowadzić to zdanie do postaci: „Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego robię się głodny”, wydaje się całkowicie zasadny.
  Pozdrawiam
  Anna
 • zaimek względny
  18.06.2015
  Jaką formę powinny mieć zaimek i czasownik przy podmiocie grupa dzieciktóra zrobiła czy które zrobiły? Czy dopuszczalna jest dowolność?
  Dziękuję
 • przecinek po spójnikach i zaimkach względnych
  11.02.2014
  Dzień dobry,
  chciałem się zapytać, czy po spójnikach i zaimkach względnych stawiamy przecinek? Na przykład gdy po nich występuje wtrącenie?
 • pozycja zaimka względnego który
  4.09.2013
  Dzień dobry,
  często spotykam się z takimi konstrukcjami: „Mówi do Diany, w której salonie właśnie przestawiła meble”. Czy nie powinno być: „Mówi do Diany, w salonie której właśnie przestawiła meble”?
  Dziękuję.
 • złożony przyimek na początku zdań względnych
  28.05.2013
  Szanowni Państwo!
  Proszę o interpretację cytatu z Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN (2006): „Zaimek który […] może być poprzedzony tylko przyimkiem lub wyrażeniem przyimkowym: za pomocą, na podstawie, na mocy, w braku, w razie”.
  Czy traktować to wyszczególnienie jako listę zamkniętą i pisać np. w którego skład wchodził (zamiast: w skład którego wchodził), w których wypadku (zamiast: w wypadku których), w którego ramach (zamiast: w ramach którego) itp.?
 • Interpunkcja zdań pozornie rozwiniętych
  7.06.2018
  Szanowni Państwo,
  przesyłam kolejną porcję pytań interpunkcyjnych:
  Mamy się spotkać jutro, nie wiem tylko(,) o której.
  Zdradź(,) od kogo to [dostałaś]!
  Posyłamy 4 regimenty, przy czym nie specyfikujemy(,) na którą przełęcz ile.
  Przyrzekam na wszystko(,) co święte!
  Kojarzę książkę, ale nie pamiętam (,) jaki [miała] tytuł.
  Nie wiem(,) w jaki sposób [to zrobić].
  Z moim w porządku, tylko nie wiem(,) jak z Twoim [rowerem].
  Może być jutro — ważne tylko(,) w jakich godzinach.
  Nie wiem jeszcze(,) kiedy dokładnie [się to odbędzie].
  Możemy spróbować, tylko nie wiem(,) o której godzinie.
  Nie wiem(,) w jakim w celu i z jakiej przyczyny [odbywa się to nadzwyczajne spotkanie].
  Szczepy będą się mieszały(,) aż miło.
  Polecam go. To specjalista(,) jakich mało.
  Spostrzegłem już(,) w czym rzecz.
  W nawiasach kwadratowych umieściłem wstawki przybliżające kontekst wypowiedzi.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Kłopotliwe przecinki
  12.06.2017
  Jak powinna wyglądać interpunkcja w zdaniach, w których dwa okoliczniki są połączone spójnikiem łącznym lub rozłącznym, ale jeden jest w formie przysłówka (lub wyrażenia przyimkowego), zaś drugi w formie zdania podrzędnego (albo imiesłowowego równoważnika zdania)? Chodzi o zdania typu:

  1. Załatwimy to siłą lub idąc na układ.
  2. Zrobimy to jutro albo gdy będziemy mieli więcej czasu.
  3. Nie używaj tego w razie awarii i jeśli nie znasz się na tym.
 • przecinek a imiesłów przysłówkowy
  5.01.2009
  Szanowni Państwo!
  Nie mam pewności, która forma zapisu (z przecinkiem czy bez) jest prawidłowa:
  1. Po połączeniu z wodą tworzy wysoce zasadowy żel, który twardniejąc tworzy nieprzepuszczalną barierę.
  2. Po połączeniu z wodą tworzy wysoce zasadowy żel, który twardniejąc, tworzy nieprzepuszczalną barierę.
  3. Po połączeniu z wodą tworzy wysoce zasadowy żel, który, twardniejąc, tworzy nieprzepuszczalną barierę.

  Będę wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości.
  Serdecznie pozdrawiam.
 • przecinek a opis składniowy
  23.03.2009
  Witam.
  Moje pytanie dotyczy stawiania bądź nie przecinka przed wyrazem co. Czy np. w zdaniach „Rób co chcesz”, „Słuchaj co do ciebie mówię”, „Zapomnij o tym co widziałeś”, „W związku z tym co się wydarzyło, chciałem cię przeprosić”, należy postawić przecinek przed co? Prosiłbym o przybliżenie mi zasad.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego