za-
 • Kaucja za coś
  4.06.2020
  4.06.2020
  Na paragonie ze sklepu, w którym kupiłem towar, za który została pobrana kaucja, można przeczytać Kaucja zwracana jest do opakowania zwrotnego za okazaniem paragonu. Czy to jest poprawne? Co to znaczy do opakowania? Czy zamiast tego nie powinno być za opakowanie?
 • Módl się za nami
  2.02.2016
  2.02.2016
  Interesuje mnie etymologia zwrotu módl się za nami będącego częścią modlitwy Zdrowaś Mario, a także powtarzanego w odpowiedzi na wezwania w modlitwach litanijnych. Czy jest on gramatycznie poprawny? Czy nie powinniśmy mówić módl się za nas?
 • na kwotę i za kwotę
  15.09.2005
  15.09.2005
  Czy można zrobić zakupy na kwotę? Wydaje mi się, że na kwotę zakupów można jedynie dokonać, natomiast zrobić można zakupy tylko za kwotę. Proszę o wyjaśnienie. Dziękuję.
 • Następna Wigilia za rok
  10.01.2020
  10.01.2020
  Jeśli wigilia była dwa dni temu i dzisiaj mówię Następna wigilia za rok, to mogę liczyć rok od wigilii dwa dni temu? Wydaje mi się, że mówiąc za rok, kontekst każe i wskazuje na dzień dwa dni temu, od którego liczy się rok do następnej wigilii, nie potocznie, czy to możliwe? Czy można taką interpretację przyjąć, czy jest to możliwe i podobnie w sytuacjach podobnych, liczę czas od chwili kiedy coś miało miejsce? Generalnie czy można przyjąć inne chwile czasu niż chwila mówienia bo kontekst każe?
 • Ponownie o przyimku za
  19.04.2019
  19.04.2019
  Szanowna poradnio,
  czy przyimka za dla czasu można używać dla liczenia czasu od innej chwili niż tylko od chwili mówienia? Jeśli kontekst sytuacyjny na to pozwala, to dlaczego nie można użyć przyimka do liczenia czasu od chwili, o której ktoś myśli bądź mówi lub wynika to z kontekstu? Jeśli ktoś mówi za tydzień w piątek i ma na myśli liczenie tygodnia od najbliższego piątku, to chyba może użyć przyimka za dla takiej interpretacji. Dlaczego traktować język sztywno?
 • sprawozdanie z… za…
  10.04.2012
  10.04.2012
  Kiedyś oczywiste wydawało mi się, że za rzeczownikiem sprawozdanie, w momencie gdy chcemy określić, czego dotyczyło sprawozdanie, należy umieścić wyrażenie przyimkowe z przyimkiem z. Ostatnio przekonałam się jednak, że w pewnych przypadkach używa się wyłącznie przyimka za: sprawozdanie za rok/miesiąc/kwartał/okres. Nie spotkałam się z wersją sprawozdanie z roku/miesiąca/…. Popularność popularnością, ja jednak wciąż mam wątpliwości, czy takie wyrażenia są poprawne.
 • Zagranica, ale wyjechał za granicę, wczasy za granicą
  15.05.2017
  15.05.2017
  Jaka jest prawidłowa pisownia? Wyjazd na wczasy za granicę czy: Wyjazd na wczasy zagranicę?
 • brać wziąć kogoś, coś za wzór
  10.07.2020
  10.07.2020
  Przeczytałam w gazecie właśnie takie zdanie: Najlepiej sprawa ma się w wielkiej Brytanii, którą możemy brać za wzór. Czy za wzór można coś wziąć, czy jest to jednak kalka z angielskiego?
 • Co znaczy za tydzień?
  4.10.2019
  4.10.2019
  Powiedzieć za tydzień na końcu programu tv, który jest co tydzień o stałej porze, może być tak, że ktoś w ten sposób rozumie i chce powiedzieć o tygodniu, 7 dobach liczonych od początku programu nie od chwili mówienia, ci niby sugeruje przyimek za, co z normą i wyjątkiem znaczeniowym?
 • cyt. za…
  20.05.2008
  20.05.2008
  Czy w przypisach po wyrażeniu cyt. za powinniśmy postawić dwukropek?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego