zaczyna������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 • strony internetowe e bibliografii
  12.04.2011
  12.04.2011
  Szanowni Eksperci!
  Bibliografię (literaturę) układa sie w porządku alfabetycznym. Jak postapić w przypadku podawania w bibliografii adresów stron internetowych, z których czerpało soe informacje lub które moga poszerzyć zagadnienie? Wszystkie zaczynają się tak samo. Czy wyłaczyc je jako osobny segment, np. „oraz strony internetowe”?
  Z poważaniem

  Iwona
 • student do księdza profesora
  13.05.2013
  13.05.2013
  Jak powinien się zaczynać i kończyć e-mail kierowany przez studenta do profesora, który jest księdzem?
 • Szanowna Pani, …
  9.02.2005
  9.02.2005
  Moje pytanie dotyczy słynnego powitania Szanowni Państwo. Jaki znak interpunkcyjny powinniśmy stosować po tym zwrocie: przecinek, wykrzyknik, czy też nie stosować nic? A w konsekwencji czy dalszą część listu piszemy z małej czy z wielkiej litery?
  Pozdrawiam serdecznie,
  AK
 • Szanowny Panie Profesorze
  4.03.2019
  4.03.2019
  Jak poprawnie zacząć wiadomość e-mail do profesora? Wiem, że nie jest ładnie zaczynać taką wiadomość od dzień dobry czy dobry wieczór oraz Szanowna Pani/ Szanowny Panie.

  Więc jak z szacunkiem zacząć taką wiadomość?
  Dziękuję
 • Szanowny… Z wyrazami szacunku
  15.12.2013
  15.12.2013
  Czy nie wydaje się Państwu niezręczne zaczynanie mejli, zwłaszcza tych krótkich, od Szanowny Panie i kończenie ich słowami Z wyrazami szacunku? Choć zdaję sobie sprawę, że nie każde powtórzenie treści jest błędem, zawsze mam ochotę jakoś te formuły odpodobnić – czy słusznie? Jak uczynić to najzgrabniej?
 • szeregowanie alfabetyczne kwestią umowy
  28.06.2013
  28.06.2013
  W Edycji tekstów zaleca się, aby nazwiska z przedrostkami M'-, Mc- i Mac- szeregować tak, jakby były zbudowane z przedrostka Mac- i właściwego nazwiska (s. 370). Czy nie uważają Państwo jednak, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika słowników i encyklopedii, który nie musi przecież wiedzieć, iż McDonald powinien stać przed Macmillanem, owa reguła jest niepraktyczna? Notabene słowniki i encyklopedie PWN nie respektują tej zasady.
 • szereg przydawek z liczba rzeczownika
  20.01.2003
  20.01.2003
  Czy jeśli mowa o dwóch sytuacjach – najlepszej i najgorszej – poprawnym sformułowaniem jest sytuacja najlepsza i najgorsza, czy sytuacje najlepsza i najgorsza? Domyślam się, że właściwe jest drugie wyrażenie, niemniej konstrukcje pierwszego rodzaju są tak powszechne (np. w mediach), że zaczynam już mieć wątpliwości.
 • szybko zbywalny
  25.10.2002
  25.10.2002
  Jak napisać: dobra, towary szybko zbywalne czy szybkozbywalne?
  Dziękuję za odpowiedź.
 • śmierć przez wielkie Ś
  28.01.2015
  28.01.2015
  Czy wyraz śmierć (w odniesieniu do personifikacji śmierci) można zapisać z dużą litera na początku? W sprawdzanych przez mnie słownikach takiej dopuszczalności nie zauważyłem, ale w korpusie PELCRA część tekstów tak właśnie notuje ten wyraz (w tym znaczeniu). Nadmienię, że moja wątpliwość dotyczy zwięzłego objaśnienia (atrybut Śmierci), więc z kontekstu nie można domyślić się, o jaką definicję śmierci chodzi, a wielka litera (przynajmniej moim zdaniem) rozwiałaby wszelkie wątpliwości.
 • tabele
  9.07.2002
  9.07.2002
  Szanowna Redakcjo!
  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zasad pisowni obowiązującej w tabelach, a mianowicie:
  - Czy w pierwszej pionowej rubryce, po liczbie porządkowej stosować wielkie litery?
  - Czy wobec tego w kolejnych rubrykach pionowych stosować małe czy wielkie litery?
  - Które znaki interpunkcyjne pozostawia się w rubrykach, a z których można (należy) zrezygnować?
  Danuta
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego