zamykać się
 • 25.09.2013
  Kiedy należy postawić przecinek przed ? Czy wtedy, kiedy przez rozumie się 'skutkiem tego', np. „Nie zamykała drzwi, aż okradli jej dom”, „Jeździł brawurowo, aż zginął”?
 • cudzysłów a przecinek
  7.11.2013
  Szanowni Państwo,
  czy użycie cudzysłowu ma wpływ na interpunkcję w przytoczonym niżej fragmencie zdania:
  …jednocześnie jednak dostrzegał tendencję do „przekreślenia wszystkiego, co współczesne prądy stworzyły” oraz „emocjonalnie krytyczny stosunek do modernizmu”.

  Mam wrażenie, że przecinek zamykający zdanie wtrącone („co współczesne prądy stworzyły”) nie jest tu konieczny, właśnie ze względu na cudzysłów.
  Z wyrazami szacunku
  E.W.
 • dedykacja
  11.02.2013
  Czy dedykacje w książkach powinny kończyć się kropką, czy też nie? Jakie są reguły dotyczące dedykacji i czy takie w ogóle istnieją?
  Pozdrawiam
  Maria
 • długie cytaty
  12.03.2002
  W książce, którą tłumaczę, występuje znaczna ilość fragmentów innych utworów, cytowanych w cudzysłowie. Niektóre z nich zajmują więcej niż stronę i podzielone są na paragrafy. Każdy cytat zaczyna się i kończy cudzysłowem. W angielskim oryginale poszczególne paragrafy wewnątrz cytatu otwiera cudzysłów, ale nie zamyka. Końcowy znak cudzysłowu występuje dopiero na zakończenie całego cytatu. Wygląda to mniej więcej tak:
  „ Tekst paragrafu pierwszego
  „Tekst paragrafu drugiego
  „Tekst paragrafu trzeciego
  „Tekst ostatniego paragrafu”

  W dostępnych mi książkach na temat zasad pisowni polskiej nie mogę znaleźć takiego przypadku cytowania. Tłumaczenie francuskie, hiszpańskie i fińskie zachowuje metodę cytowania angielskiego oryginału (otwarty cudzysłów przy każdym paragrafie, za wyjątkiem ostatniego). Tłumaczenie rosyjskie używa tylko dwu znaków cudzysłowu, na początku i na końcu każdego obszernego cytatu. Jaką formę zastosować w tłumaczeniu polskim? Czy formę angielskiego oryginału, czy raczej podążać przykładem tłumaczenia rosyjskiego? Może jest jeszcze inne rozwiązanie? Będę bardzo wdzięczny za rozwiązanie tej trudnej kwestii.
  Załączam wyrazy szacunku,
  Paul Jaworski
 • itp.
  11.01.2010
  „Poszerzenia synchroniczne (amplifikacje) ubogacają opisy (np. wygląd bohaterów, przedmiotów, miejsc), amplifikują jakieś wypowiedzi postaci, dodają uszczegółowienia nazewnicze(,) itp.”. Czy w przytoczonym zdaniu przed skrótem itp. powinien pojawić się przecinek?
 • jako
  16.06.2013
  Mam pytanie dotyczące użycia słowa jako między dwoma rzeczownikami. Czy zawsze powinno się zachowywać przypadek wynikający z czasownika przed i po wyrazie jako? Na przykład:
  1. Używać [kogo? czego?] pestycydów jako [kogo? czego?] środka do ochrony przed owadami.
  2. Stosować [kogo? co?] pestycydy jako [kogo? co?] środek do…

  Czy istnieją sytuacje, w których możliwe jest użycie dwóch różnych przypadków? Na przykład:
  Używać [kogo? czego?] pestycydów jako [KOGO? CO?] środek do…

  Dziękuję za pomoc.
 • kropka w skrótach
  28.05.2009
  Czy po kropce występującej po skrócie np. S.A. stawiamy przecinek?
  Dziekuję za odpowiedź.
 • kropka w zapisie cyfrowym liczebników porządkowych
  3.11.2011
  Szanowna Poradnio.
  Znana jest mi zasada stawiania kropki po liczebnikach porządkowych, np. 92. rocznica. Ostatnio spotkałam się jednak z czasopismem, w którym numeracja stron także zakończona była kropkami. czy jest to poprawne? Będę wdzięczna za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  A. P.
 • nlb. (nieliczbowany)
  4.12.2015
  Szanowni Państwo,
  jak zapisać poprawnie skrót nlb (nieliczbowane) – z kropką czy bez? Zwykle skrót ten występuje na końcu adresu bibliograficznego – czy zatem kropka należy do skrótu czy jest wyłącznie znakiem zamknięcia opisu bibliograficznego?
  Z wyrazami szacunku
  M.S.
 • Oddzielanie artykułów hasłowych w słowniczku

  6.01.2021

  Czy wiersze w słowniczku należy traktować jak zdania i kończyć kropką?

  Czy poprawne będzie niepostawienie kropki?


  pojęcie – wyjaśnienie pojęcia

  czy

  pojęcie – wyjaśnienie pojęcia.


  Skłaniałbym się ku formie bez kropki. Jednak niektóre z pojęć wymagają opisu więcej niż jednym zdaniem, wtedy stawiam kropki, np.

  pojęcie – wyjaśnienie pojęcia w pierwszym zdaniu. Rozwinięcie w drugim zdaniu.

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego