zda������������������
 • dwa zdania
  3.01.2012
  3.01.2012
  Czy poniższe zdania napisane są poprawnie: „Wielu myślało, że mieli do tego prawo”. Oraz: „My, dzieci, mieliśmy do tego prawo”. Chodzi mi o użytą formę czasownika mieć. Próbowałem korzystać z wyszukiwarki NKJP, ale otrzymywałem różne odpowiedzi, a więc, jak sądzę, również i błędne.
  Dziękuję i pozdrawiam,
  Stanisław Drozdowski
 • dwa zdania o cegle
  13.12.2014
  13.12.2014
  Witam,
  przykładowo zdanie „Paweł uderzył Tomka cegłą” można zamienić na „Cegła uderzyła Tomka”. Chociaż cegła nie mogła sama z siebie wykonać czynności, w tym drugim zdaniu wydaje się, jakby była „ożywionym” wykonawcą czynności. Jak jedno zdanie ma się do drugiego, czy chodzi może o opis tej samej sytuacji, ale innej perspektywy?
  Pozdrawiam
 • Interpunkcja w wypowiedzeniach z równoważnikami zdań
  1.02.2016
  1.02.2016
  Szanowni Państwo, jak należy traktować interpunkcyjnie takie wyrażenia:
  Zawsze tam(,) gdzie Ty,
  Zrobiłeś to wtedy(,) kiedy ja,
  Kto(,) jak nie on(,) mi w tym pomoże(?).
  Z grubsza chodzi mi o to, czy te przysłówki w momencie, gdy nie wprowadzają zdania podrzędnego, należy także poprzedzać przecinkami. A także mam wątpliwości co do znaku zapytania na końcu ostatniego przykładu.
  Z pozdrowieniami
  miłośnik polszczyzny
 • Interpunkcja zdania zestawionego
  20.05.2019
  20.05.2019
  Szanowni Państwo,
  czy w zdaniu zaczynającym się od cytowanej wypowiedzi ujętej w cudzysłów, po której jest mowa o tym, kto jest autorem cytowanych słów, cytat należy oddzielić przecinkiem od reszty zdania? Na przykład, czy w zdaniu:
  „Nie idę jutro do pracy” (,) powiedział Andrzej.
  przed wyrażeniem „powiedział Andrzej” powinien stać przecinek?
  Z poważaniem
  Anna Pachocka
 • kolejność dopełnień w zdaniu
  28.11.2012
  28.11.2012
  Czy ważne jest, w jakiej kolejności występują dopełnienia w zdaniu: „Wybierzcie się z wujkiem po zakupy”? Słowem, czy jeśli występują dwa dopełnienia mające taką samą formę (np. mające formę wyrażeń przyimkowych), to ich kolejność ma jakieś znacznie?
 • miejsce nie w zdaniu
  27.09.2007
  27.09.2007
  Które z każdej pary zdań jest lepsze stylistycznie: „Pijał nie kawę, lecz herbatę” – „Nie pijał kawy, lecz herbatę”; „Nie chodzi o ciebie, ale o nią” – „Chodzi nie o ciebie, ale o nią”; „Rozważamy to w aspekcie nie naukowym, ale praktycznym” – „Rozważamy to nie w aspekcie naukowym, ale praktycznym”? Ogólnie problem dotyczy miejsca partykuły przeczącej w zdaniu: czy powinna się ona znajdować przed członem bezpośrednio zaprzeczanym, czy przed dłuższą całością?
 • Nie zaczyna się zdania od…
  22.10.2013
  22.10.2013
  Czy istnieją jakieś pisane zasady, które sugerują, aby nie zaczynać zdania w jakiś określony sposób, np. „nie zaczyna się zdania od a więc albo a że”? A jeśli nie, to skąd w ogóle wzięły się takie przekonania?
 • przecinek przed zdaniem nadrzędnym
  13.10.2013
  13.10.2013
  Czy w zdaniu: „Można wiedzieć(,) jakim aparatem robisz zdjęcia?” można pominąć przecinek?
 • Przecinek przed zdaniem podrzędnym
  21.03.2018
  21.03.2018
  Czy w zdaniu Opina aż brakuje powietrza przed słowem należy postawić przecinek?

  Marcin Gomza
 • Przecinek przed zdaniem podrzędnym

  23.09.2020
  23.09.2020

  Czy należy postawić przecinek przed który w zdaniach: a) Powiedz mi(,) którą bluzkę wybierasz? b) Czy możesz dać mi znać(,) o której godzinie wyjeżdżasz?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego