znaczy si������������������
 • nazwy wydarzeń historycznych
  31.12.2010
  Dzień dobry!
  Nurtuje mnie od pewnego czasu następujące pytanie językowe. W jaki sposób należy pisać Powstanie Warszawskie czy też powstanie warszawskie? Czy należy tę nazwę traktować jako własną i pisać z wielkiej litery?
  Dziękuję za odpowiedź i życzę szczęśliwego Nowego Roku.
 • nie najgorzej
  7.04.2009
  Czy nie najgorzej zawsze pisze się oddzielnie? Czy w zdaniu: „Poradził sobie nie najgorzej” (w znaczeniu: 'Poradził sobie bardzo dobrze') dopuszcza sie użycie formy łącznej nienajgorzej? Czy taka forma jest zawsze niedopuszczakna?
 • Nie tworzy się złożeń przymiotnikowych z oznaczeniami jednostek miar
  2.11.2016
  Nie jestem pewny, jak zapisać poprawnie skrót od wyrazu minutowy. Skrót od rzeczownika minuta to min bez kropki, a jeśli np. chciałbym utworzyć od tego przymiotnik i napisać 15-min(.) w znaczeniu ‘piętnastominutowy’, to czy kropka jest konieczna?

 • odpukać, ale w co?
  24.04.2007
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie dotyczące wyrażenia odpukać w niemalowane drewno, często pojawia sie także forma odpukać w niemalowane drzewo. Która z tych form jest poprawna (właściwa)? I co jest przyczyną tego zróżnicowania?
  Dziękuję.
 • orzecznik
  6.12.2002
  Mam kłopot ze zdaniami typu: „Wszystko wydaje się oczywiste” czy też „Wszystko wydaje sie oczywistym”. Który wariant jest poprawny?
  Dziękuję za odpowiedź.
 • Paradygmat
  25.01.2018
  Czy poprawne jest zdanie: Przy powstawaniu pracy naukowej z dziedziny stosunków międzynarodowych istotną rolę odgrywa przyjęty paradygmat teoretyczny?
  Chodzi mi o wykorzystanie słowa paradygmat – czy może on być dopasowany, subiektywny, czy jest to raczej ‘przyjęty sposób widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie, doktrynie itp.’, z którym sie nie dyskutuje?
 • pisownia skrótów
  16.02.2009
  Witam!
  Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości dotyczących używania spacji. Jak poprawnie zapisać skrótem dwa litry: 2l czy 2 l? Spotykam się też na etykietach różnych produktów z zapisem L – z dużej litery – czy jest to błąd?
  Pozdrawiam
  Monika Schmidt
 • pleksi
  11.06.2014
  Zastanawiam się, jakiego rodzaju jest rzeczownik pleksi. Niepoprawna forma pleksa sprawia, że zazwyczaj kojarzy się on z rodzajem żeńskim, ale z drugiej strony właściwie użyty synonim szkła akrylowego pochodzi od słowa pleksiglas, a więc może jednak rodzaj męski (na co wskazywałaby końcówka) lub nijaki (jak szkło)?
 • połączenie
  19.07.2007
  W języku informatycznym używa się często sformułowania połączenie do…, np. połączenie do portu, połączenie do interfejsu, połączenie do innego komputera. Czy dopuszczamy takie żargonowe sformułowanie? Dla mnie połączenie z portem brzmi dziwnie – rzeczywiście mówi sie do portu.
 • punkt procentowy
  26.05.2003
  Nie zgadzam sie z argumentacją p. Adama Zaparcińskiego z PWN, który w odpowiedzi na pytanie o punkt procentowy broni jego poprawności. Przedstawiona argumentacja stara się obronić i usankcjonować swego rodzaju, niechlujstwo językowe. Oprocentowanie zmienia się np. z 5% do 7% i choć potocznie mówi się, że zmieniło się o 2%, to każdy inteligentny człowiek rozumie to poprawnie jako z… do…, a nie dosłownie o…. Kto nie rozumie pojęcia procent, temu i psedouczony punkt procentowy nic nie pomoże. Sapienti sat.
  Uważam, że wprowadzanie punktu procentowego nie tylko nie systematyzuje pojęć, ale wprowadza pewnego rodzaju chaos pojęciowy.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego