amon

 
Słownik języka polskiego PWN
amon «jon utworzony przez połączenie atomu azotu z czterema atomami wodoru»
• amonowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego