drugo-

Słownik języka polskiego PWN*

drugo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na drugie miejsce, podrzędność lub następstwo tego, do czego się odnosi człon drugi»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego