embargo

Słownik języka polskiego PWN*

embargo
1. «ogłaszany przez władzę państwową lub organizację międzynarodową zakaz wywozu lub przywozu towarów do innego państwa»
2. «zakaz opuszczania przez obce statki handlowe portów lub wód terytorialnych danego państwa»
3. «rekwizycja w czasie wojny statków państwa neutralnego»
4. «zakaz publikowania w środkach masowego przekazu jakiejś wiadomości przed określonym dniem i określoną godziną»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego