esauł

Słownik języka polskiego PWN*

esauł, asauł
1. «stopień oficerski w wojskach kozackich carskiej Rosji; też: oficer mający taki stopień»
2. «zastępca atamana koszowego u Kozaków zaporoskich»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego