gramatyka

Słownik języka polskiego PWN*

gramatyka
1. «zbiór reguł opisujących system języka»
2. «dział językoznawstwa obejmujący morfologię i składnię»
3. «lekcja w szkole mająca za przedmiot właściwości gramatyczne jakiegoś języka»

• gramatyczny • gramatycznie • gramatyczność • gramatyk • gramatyczka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego