homofonia  II

 
Słownik języka polskiego
homofonia II «identyczność fonetyczna wyrazów różnych pod względem pisowni i znaczenia»
• homofoniczny • homofonicznie • homofon
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego