kocioł

 
Słownik języka polskiego PWN
kocioł
1. «duże, głębokie naczynie metalowe, zamykane pokrywą, służące do gotowania; też: zawartość tego naczynia»
2. «urządzenie, w którym ogrzewana ciecz zmienia się w parę o wysokim ciśnieniu, wykorzystywaną do napędu maszyn lub ogrzewania pomieszczeń»
3. pot. «zasadzka urządzona w mieszkaniu przez policję w celu zatrzymania podejrzanych osób»
4. pot. «zagmatwana sytuacja lub zamieszanie»
5. «perkusyjny instrument muzyczny»
6. «wielka, półkolista nisza o wklęsłym dnie, ograniczonym z trzech stron ścianami skalnymi, opadająca ku dolinie stromym progiem»
7. «okrążenie wojsk przez nieprzyjaciela»
8. łow. «sposób polowania na zające»

• kotłowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego