pionier

Słownik języka polskiego PWN*

pionier
1. «ten, kto toruje nowe drogi w jakiejś dziedzinie»
2. «osadnik zagospodarowujący nowe tereny»
3. «członek dziecięcej organizacji komunistycznej, działającej głównie w Związku Radzieckim»
4. daw. «żołnierz wojsk inżynieryjnych»

• pionierski • pionierskość, pionierstwo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego