poczuć się

Słownik języka polskiego PWN*

poczuć się
1. «uświadomić sobie swój stan fizyczny lub psychiczny»
2. «uznać się za kogoś, nabrać przekonania o swojej przynależności do określonej grupy osób»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego