postronny

 
Słownik języka polskiego PWN
postronny «nienależący do danego grona i niezaangażowany w jego sprawy; też: niebiorący w czymś bezpośrednio udziału»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego