rozprawa

Słownik języka polskiego PWN*

rozprawa
1. «debata, dyskusja»
2. «rozstrzygnięcie sporu, najczęściej za pomocą akcji zbrojnej»
3. «obszerna pisemna praca naukowa»
4. «publiczne posiedzenie sądu zwołane w celu rozpatrzenia jakiejś sprawy»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego