skarga

 
Słownik języka polskiego PWN
skarga
1. «wypowiedź, w której ktoś uskarża się na coś»
2. «obwinianie kogoś o coś»
3. «akt oskarżenia prywatnego w procesie karnym lub powództwo w sprawie cywilnej»
4. «środek odwoławczy przysługujący stronom i innym uczestnikom postępowania przed określonym organem, zmierzający do zmiany lub uchylenia orzeczenia tego organu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego