skądinąd  I

 
Słownik języka polskiego PWN
skądinąd I «partykuła używana w wyrażeniu wtrąconym, nawiązującym do wcześniejszej wypowiedzi i uzupełniającym je nową, zwykle mniej istotną informacją, np. Człowiek ten, skądinąd postępowy, był przeciwnikiem równouprawnienia kobiet.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego