solfeż

 
Słownik języka polskiego PWN
solfeż, solfeggio, solfedżio [wym. solfedżo, solfedżio] «metoda kształcenia słuchu muzycznego polegająca na czytaniu nut głosem; też: książka z takimi ćwiczeniami»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego