solfeż

Słownik języka polskiego PWN*

solfeż, solfeggio, solfedżio [wym. solfedżo, solfedżio] «metoda kształcenia słuchu muzycznego polegająca na czytaniu nut głosem; też: książka z takimi ćwiczeniami»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego