wskazać

Słownik języka polskiego PWN*

wskazaćwskazywać
1. «pokazać, gdzie się ktoś lub coś znajduje»
2. «zwrócić uwagę na coś»
3. wskazywać «świadczyć o czymś»
4. «o przyrządach, urządzeniach: podać zmierzoną wartość»
5. «dać wskazówki, poinformować o czymś»
6. «wyznaczyć lub polecić kogoś»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego