Belzebub

 
Słownik języka polskiego PWN
Belzebub
1. «w Nowym Testamencie: władca piekieł i złych duchów»
2. «diabeł»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego