environment

 
Słownik języka polskiego PWN
environment [wym. ynwajernment] «dzieło sztuki i działanie plastyczne polegające na takim zaaranżowaniu przestrzeni, aby widz znajdujący się w środku poddany był działaniu bodźców plastycznych ze wszystkich stron»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego