kapłan

 
Słownik języka polskiego PWN
kapłan
1. «osoba wykonująca czynności kultowe w którejś z religii pierwotnych lub politeistycznych»
2. «w Kościołach chrześcijańskich: duchowny mający święcenia uprawniające do odprawiania nabożeństw i udzielania sakramentów»
3. przen. «osoba oddana jakiejś idei lub sprawie»

• kapłański • kapłanka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego