kontrowersja

 
Słownik języka polskiego PWN
kontrowersja «rozbieżność opinii pociągająca za sobą dyskusje i spory»
• kontrowersyjny • kontrowersyjnie • kontrowersyjność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego