substancja

 
Słownik języka polskiego PWN
substancja
1. «ciecz, gaz lub ciało stałe odznaczające się charakterystycznymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi»
2. «to, co jest w czymś najistotniejsze»
3. filoz. «byt samoistny, istniejący niezależnie, niebędący atrybutem żadnej rzeczy»
4. filoz. «rzecz, przedmiot, obiekt materialny»
5. filoz. zob. substrat w zn. 3.
6. praw. «masa nieruchomości niedająca się naruszyć bez uszkodzenia jej całości»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego