syrton

 
Słownik języka polskiego PWN
syrton «ogół żywych i martwych zwierząt, znoszonych prądem wody w rzekach, stanowiący pokarm dla ryb»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego