systematyka

 
Słownik języka polskiego PWN
systematyka
1. «podział na grupy według pewnego systemu»
2. «dziedzina jakiejś nauki zajmująca się klasyfikacją pewnych przedmiotów lub pojęć»
3. «dział biologii zajmujący się klasyfikowaniem gatunków zwierząt i roślin»

• systematyk
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego