biskupstwo

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
biskup•stwo -twie; -tw (skrót: bpstwo)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego