przecinka

 
Słownik języka polskiego PWN
przecinka
1. «wycięcie i usunięcie niektórych wschodzących młodych roślin, drzew w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju pozostałym»
2. «ścieżka powstała na skutek wycięcia drzew i krzewów w gęstych drzewostanach»
3. «krótki chodnik poprzeczny łączący w kopalni dwa sąsiednie wyrobiska»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego