Privatdozent

Słownik języka polskiego PWN*

Privatdozent [wym. priwatdocent] «nieetatowy wykładowca niemieckiej wyższej uczelni opłacany bezpośrednio z czesnego uczniów»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego