adopcjanizm

 
Słownik języka polskiego PWN
adopcjanizm «teoria głosząca, że Chrystus jako człowiek jest Synem Bożym jedynie na mocy przybrania»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego