alkil

 
Słownik języka polskiego PWN
alkil «jednowartościowa grupa organiczna, np. metyl, etyl»
• alkilowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego